Zabytki Uniwersytetu Łódzkiego

Cykl materiałów o zabytkowych obiektach Uniwersytetu Łódzkiego – więcej informacji na www.zabytki.uni.lodz.pl